Llwybr Beicio’r

Argae

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio’r Argae


Ydych chi’n barod am antur yn yr awyr agored? Darganfyddwch Lwybr Beicio’r Argae wrth ddringo i fwynhau’r golygfeydd godidog.

Mae’r llwybr tuag i fyny’n sicr werth yr ymdrech ar y daith gylchol fer yma… ond gan bwyll ar y tir garw!

Peidiwch â phoeni os ydych chi’n newydd i’r byd beicio neu os nad oes gennych eich beic eich hun, mae beics ar gael i logi i oedolion a phlant, a threlars beics hefyd.

• LLOGI BEIC •

Manylion y Llwybr

Mwynhewch antur gwerth chweil ar y llwybr fer yma o amgylch Argae Brenig, a fydd yn cymryd tua hanner awr i’w gwblhau.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 2.5m / 4km

Time: 1/2 awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod Map yr Arolwg Ordnans SH977546.

1

Ewch yn syth am yr argae o’r Ganolfan Ymwelwyr, trowch i’r chwith a mwynhewch yr olygfa o’r llyn wrth groesi'r argae.

2

Trowch i'r dde a dilynwch y trac i'r giât ar y gwaelod – trac graean yw hwn yn bennaf, felly gwnewch yn siiŵr bod eich brêcs yn gweithio'n dda.

3

Trowch i'r dde eto, a chymrwch ofal wrth ddilyn y ffordd.

4

Mae'r bryn yn dipyn o slog, ond ar y copa, aroswch i ddal eich gwynt a mwynhau'r golygfeydd bendigedig. Trowch i'r dde trwy'r giât, ac yn ôl i lawr y bryn i gael eich gwynt atoch.

5

Trowch i'r chwith wrth ymyl yr argae, a dyna chi nôl yn y man cychwyn.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio Elorgarreg

5m / 8km. Beiciwch yn galed i fyny’r bryn, mwynhewch olygfeydd godidog o’r llyn cyn igam-ogamu i lawr ar hyd llwybr y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio Brenig

9.5m / 15km. Wrth feicio cewch fwynhau golygfeydd godidog dros y dŵr ac amgylchedd bendigedig y gors.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Ddau Lyn

14.5m / 23km. Beiciwch i fyny i Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd, gan igam-ogamu ar hyd y llwybrau, croesi’r pontydd, ac edmygu glannau prydferth Alwen.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU