Ymweliadau am ddim i

Ysgolion

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Ymweliadau i Ysgolion yn Llyn Brenig


Mae dŵr yn anhygoel, ond faint ydych chi’n ei wybod amdano? Ydych chi’n gwybod o ble mae’n dod? Neu sut mae’n cyrraedd eich tap? Beth am sut rydyn ni’n gwneud dŵr yn ddiogel i’w yfed? Neu’r ffordd orau o’i arbed?

Yn Llyn Brenig, rydyn ni’n gweithio gydag ysgolion i annog plant i garu a gwerthfawrogi dŵr. Mae ein hymweliadau i ysgolion, sy’n cael eu harwain gan athrawon cynradd ar secondiad, yn taclu’r disgyblion i fod yn ddinasyddion byd-eang, â dealltwriaeth am gynaliadwyedd a’i effaith ar y gymuned leol.

Mae ein hadnoddau dysgu yn cael eu datblygu’n barhaus i gwmpasu pob cyfnod allweddol yn y cwricwlwm cenedlaethol.

Yn ystod cyfnod clo COVID-19, rydyn ni’n mynd â’n hymweliadau i ysgolion yn uniongyrchol i gartrefi’r disgyblion trwy ein darpariaeth electronig. Ein nod yw dychwelyd at ymweliadau wyneb yn wyneb o fis Medi 2021 ymlaen.

I gyflwyno ymholiad, cliciwch ar y botwm isod neu cysylltwch â’n tîm yn education@dwrcymru.com 

• MANYLION PELLACH •

Beth i’w ddisgwyl ar Ymweliad Ysgol


Amgylchedd sy’n ysbrydoli, does yna’r un lle gwell i ddysgu am ddŵr nac yn yr awyr agored.

Gwyliwch ein fideo i gael blas ar ein hymweliadau i ysgolion yn y Gogledd.

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU