Llogi Cyfleusterau

Achlysuron

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llogi Cyfleusterau yn y Gogledd


Lleoliad 2500 erw wrth galon Gogledd Cymru yw Llyn Brenig. Yma mae canolfan ymwelwyr wedi ei hamgylchynu gan goedwigoedd, llynnoedd a rhostiroedd.

Diolch i’n lleoliad, maint, golygfeydd naturiol a’n cyfleusterau, hwn yw’r lle delfrydol i’w logi. Gallwn ddarparu ar gyfer achlysuron corfforaethol, dathliadau lansio cynnyrch a digwyddiadau chwaraeon pwysig. Mae hi’n lleoliad gwych ar gyfer ffilm a theledu hefyd.

Rydyn ni wedi croesawu achlysuron chwaraeon eraill o safon ryngwladol yma hefyd, gan gynnwys Rali Cymru GB.

 

Achlysuron Psygota

Achlysuron Chwaraeon

Achlysuron Hwylio

Achlysuron Beicio

Achlysuron Rhedeg

Teledu a Ffilm

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU