Crwydro Cymru

Mynd am Dro

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybrau Cedded Llyn Brenig


Mae cymaint o deithiau gerdded hyfryd. Lle bendigedig i dreulio amser fel teulu!

Google- 2020

Llyn Brenig yw un o’r llefydd mwyaf poblogaidd i fynd am dro yng Nghonwy. Mae dewis da o lwybrau cerdded, a phob un yn cynnig golygfeydd godidog.

Mae mapiau cerdded ac awgrymiadau da ar gyfer ein holl Lwybrau Cerdded ar gael yn y Ganolfan Ymwelwyr sy’n gallu darparu’r holl wybodaeth a chyfleusterau y bydd eu hangen arnoch i fwynhau eich diwrnod, gan gynnwys caffi sy’n edrych allan dros y dŵr.

Dylai ymwelwyr wisgo esgidiau addas pan fyddant yn cerdded ar ein llwybrau.

Dylid nodi bod y gwasanaeth ffôn poced yn wael ar bob rhwydwaith yn yr ardal hon.

Dewiswch eich Llwybr Cerdded


Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU