Ymunwch â’r

Tîm

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Swyddi yn Llyn Brenig


Mae hi’n amser cyffrous iawn i ymuno â ni am yrfa gyda Dŵr Cymru.  Dros y pum mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn buddsoddi yn ein canolfannau ymwelwyr er mwyn gwella’r cyfleusterau a’r ddarpariaeth ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydyn ni’n parhau i wario miliynau o bunnoedd ar ein rhaglen wella ar draws ein safleoedd ac ar gynllunio cyfleusterau hamdden newydd at y dyfodol. Ein huchelgais yw creu dyfodol cynaliadwy ar gyfer ein hatyniadau ymwelwyr fel hybiau ar gyfer mwynhad ac iechyd a lles, gan ailgysylltu pobl â’n hamgylchedd prydferth. Cliciwch ar y botwm isod i weld y swyddi sydd ar gael yn Llyn Brenig, nodwch eich cyfeiriad e-bost a byddwn ni’n rhannu gwybodaeth sy’n cyd-fynd â’ch diddorddebau, neu sgroliwch i lawr i ddysgu rhagor am Ddŵr Cymru.

Swyddi Gwag

Goruchwyliwr Manwerthu

Swyddi Gwag

Gynorthwyydd Caffi

Cynorthwyydd Adwerthu

Buddion a Gwobrau


33 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata, gan gynnwys gwyliau cyhoeddus)

Cynlluniau tâl amrywiol (ni fydd eich band cyflog yn newid, ond yn dibynnu ar berfformiad, gallech gael cynnydd cynyddrannol o fewn eich band a chymhelldal blynyddol)

Cyfraniadau cyflogwr uwch at eich pensiwn – Cyfraniad cyflogwyr o hyd at 11%

Cyfleoedd i ddatblygu, gan gynnwys y cyfle i ymgeisio am gyllid ar gyfer hyfforddiant a rhaglenni coetsio a mentora

Gostyngaidau ar aelodaeth o gampfa ac yn siopau’r stryd fawr

Cynllun beicio i’r gwaith

Parcio am ddim ar ein holl safloedd.

Disgownt yn holl ganolfannau a siopau anrhegion atyniadau ymwelwyr Dŵr Cymru

Cynllun prydlesu car

Cynllun Iechyd Arian-yn-ôl

Rhaglen cymorth i weithwyr ar gyfer gweithwyr a’u teuluoedd uniongyrchol

Ein Hatyniadau Ymwelwyr


Rydyn ni’n denu dros 600,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’n pedair prif ganolfan ymwelwyr yn rhai o leoliadau prydferthaf Cymru.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau, gan gynnwys chwaraeon dŵr, beicio mynydd, pysgota, cerdded, a phaned neu bryd blasus yn ein bwytai wrth fwynhau rhai o olygfeydd mwyaf bendigedig Cymru. Mae ein canolfannau ymwelwyr yn cynnig cyfle unigryw i ni gysylltu â’n cwsmeriaid a’n hymwelwyr mewn amgylchedd prydferth wrth ategu hunaniaeth ein brand a’n model busnes unigryw. Rydyn ni’n falch o’r rôl bwysig y mae ein canolfannau ymwelwyr yn ei chwarae wrth wireddu ein huchelgeisiau ar gyfer addysg, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Am Ddŵr Cymru


Mae beth rydyn ni’n ei wneud yn Dŵr Cymru’n bwysig dros ben – rydyn ni’n darparu dŵr diogel a glân ar gyfer tair miliwn o gwsmeriaid, yn cludo eu dŵr brwnt i ffwrdd ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth.

Mae hi’n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd. Mae’r ffaith taw ni yw’r unig gwmni nid-er-elw yn y diwydiant dŵr yn sicr yn ddechrau da. Mae pob un geiniog a wnawn yn mynd yn ôl i ofalu am eu dŵr a’r amgylchedd, yn hytrach na mynd i bocedi cyfranddeiliaid.

• Gweld y Swyddi •

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU