Ewch amdani

Gwirfoddolwch

Anturiaethau Dŵr Cymru

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Llyn Brenig


Mae Llyn Brenig ym mherchnogaeth a dan reolaeth Dŵr Cymru, sy’n gyfrifol am warchod yr amgylchedd yma.

Mae Dwr Cymru’n wahanol i gwmnïau dwr eraill. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth nôl i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dwr a’ch amgylchedd prydferth – nawr, ac am flynyddoedd mawr i ddod.

Mae Dwr Cymru wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â mudiadau sy’n cynnig cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth pobl a chymunedau lleol am ofalu am yr amgylchedd, a’u galluogi i chwarae eu rhan.

Ein Hatyniadau Ymwelwyr a’n hybiau ar gyfer iechyd a hamdden. Yn cysylltu ein hymwelwyr â’r awyr agored, dwr a’r amgylchedd.

Bydd gweithio ar y cyd â mudiadau yn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth 2050 i fod yn fusnes sy’n defnyddio ei ddaliannau tir a’i asedau eraill er budd llesiant ei gwsmeriaid, gan hybu hamdden a ffyrdd iach o fyw, a chynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr ac sydd am weithio ar y cyd â ni, cysylltwch i gofrestru fel darparydd volunteer@dwrcymru.com

• Cyfleoedd Gwirfoddoli •

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

O 1 Tachwedd bob blwyddyn, mae Llyn Brenig yn lle gwych i bysgota penhwyaid. Caniateir abwyd môr marw a llithwyr dros 6 mis y gaeaf. Y ffordd orau o bysgota’r llyn yw mewn cwch.

• MANYLION PELLACH •

Hwylio

Yn gartref i Glwb Hwylio uchaf y Gogledd, mae’r amodau’n aml yn wyntog yma, sy’n berffaith i hwylwyr newydd ac anturus.

• MANYLION PELLACH •

Caffi Glan y Llyn

Mwynhewch ddiod gynnes, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol flasus, gyda golygfeydd bendigedig dros Lyn Brenig yng Nghaffi Glan y Llyn.

• MANYLION PELLACH •

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU