Allan ar

y Dŵr

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Gweithgareddau Dŵr yn Llyn Brenig


Dewch i fwynhau’r dŵr.

 digon o ddŵr i lenwi 24,000 pwll nofio maint Olympaidd, hwn yw’r lle delfrydol i ddysgu hwylio, morio neu rasio. Am ein bod ni 1200 uwchben lefel y môr, rydyn ni’n mwynhau gwyntoedd cyson sy’n gryfach na’r rhai allan ar y môr, felly mae’n gallu bod yn ddigon gerwin yma!

Os oes awydd gennych fynd allan ar y llyn, beth am logi un o’n cychod modur hamdden? Mae hwylio ar gael hefyd trwy Glwb Hwylio Llyn Brenig, sydd ar hyd y ffordd o’r brif ganolfan ymwelwyr. Ac rydyn ni’n llogi caiacs a Rhwyf-fyrddau hefyd erbyn hyn.

A chofiwch! Mae’r Chwaraeon Dŵr yn dibynnu ar y tywydd, felly ffoniwch cyn dod neu cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn osgoi cael eich siomi.

Dewiswch eich Antur Dŵr


Cychod Hamdden

Llogwch un o’n cychod hamdden am awr i’w gofio ar y dŵr yn Llyn Brenig. Perffaith i deuluoedd!

• MANYLION PELLACH / BWCIO •

Hunan-lansio (Haf yn unig)

O’ch padlfyrddau, caiacs neu ganŵs ewch am antur ar y gronfa ddŵr a gweld y golygfeydd a’r bywyd gwyllt anhygoel o safbwynt gwahanol.

• MANYLION PELLACH / BWCIO •

Chaiacio (Haf yn unig)

Llogwch gaiac neu ganŵ i grwydro’r llyn mewn heddwch. Heb hymian injan cwch fe glywch chi holl synau natur wrth badlo.

• MANYLION PELLACH / BWCIO •

Rhwyf-fyrddio (Haf yn unig)

Mae rhwyf-fyrddio neu SUP yn boblogaidd dros ben. Mae’r bwrdd yn debyg i hwylfwrdd, ond rydych chi’n sefyll arno ac yn defnyddio rhwyf fawr i’ch gyrru’ch hun yn eich blaen yn hytrach na gorwedd ar y bwrdd a phadlo.

• MANYLION PELLACH / BWCIO •

Ymunwch â Chlwb Hwylio Llyn Brenig


Oeddech chi’n gwybod taw Clwb Hwylio Llyn Brenig yw’r uchaf yng Ngogledd Cymru?

Dim ots a ydych chi’n hen law neu’n hollol newydd i hwylio, cysylltwch â’r clwb hwylio i holi am aelodaeth. Mwynhewch holl fanteision y clwb hwylio preifat a dysgwch sut i hwylio ar y llyn arbennig iawn yma. Mae’r clwb yn cynnal sesiynau hyfforddi a rasys yn ystod y tymor hwylio. Oherwydd ein lleoliad tir uchel, mae hi’n gallu bod yn wyntog iawn, ond mae hynny’n rhan o’r hwyl!

Dim ots a oes gennych eich cwch hwylio eich hun neu a ydych am ddefnyddio un o gychod y clwb i ddysgu, ymunwch heddiw!
Criw cyfeillgar yw Clwb Hwylio Llyn Brenig ac mae croeso i aelodau o bob oedran a gallu.

Gallwch ymuno â’r Clwb fel teulu, grŵp neu unigolyn, ac mae aelodaeth i berson ifanc â gwarchodwr ar gael hefyd – ond rhaid bod yn aelod i hwylio ar Lyn Brenig.

I gael manylion a bwcio, cysylltwch â’r Clwb Hwylio trwy glicio’r botwm isod

• MANYLION PELLACH •

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU