Allan ar

y Dŵr

yn Llyn Brenig

Mae mynediad i Llyn Brenig am ddim

Gan Dŵr Cymru

Gweithgareddau Dŵr yn Llyn Brenig


Dewch i fwynhau’r dŵr.

 digon o ddŵr i lenwi 24,000 pwll nofio maint Olympaidd, hwn yw’r lle delfrydol i ddysgu hwylio, morio neu rasio. Am ein bod ni 1200 uwchben lefel y môr, rydyn ni’n mwynhau gwyntoedd cyson sy’n gryfach na’r rhai allan ar y môr, felly mae’n gallu bod yn ddigon gerwin yma!

Os ydych chi awydd mynd allan ar y llyn, beth am archebu un o’n cychod modur hamdden? Mae hwylio ar gael hefyd, a weithredir gan Glwb Hwylio Llyn Brenig, ychydig ar hyd y ffordd o’r brif ganolfan ymwelwyr.

Rydym nawr yn llogi caiacau a rhwyf-fyrddio hefyd.

A chofiwch! Mae’r Chwaraeon Dŵr yn dibynnu ar y tywydd, felly ffoniwch cyn dod neu cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn osgoi cael eich siomi.

Dewiswch eich Antur Dŵr


Caiacio a Chanŵio

Bydd chwaraeon dŵr yn dychwelyd yng ngwanwyn 2022. Byddwn ni’n hysbysebu dyddiadau’r tymor newydd ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol yn y flwyddyn newydd.

Ymunwch â Chlwb Hwylio Llyn Brenig


Oeddech chi’n gwybod taw Clwb Hwylio Llyn Brenig yw’r uchaf yng Ngogledd Cymru?

Dim ots a ydych chi’n hen law neu’n hollol newydd i hwylio, cysylltwch â’r clwb hwylio i holi am aelodaeth. Mwynhewch holl fanteision y clwb hwylio preifat a dysgwch sut i hwylio ar y llyn arbennig iawn yma. Mae’r clwb yn cynnal sesiynau hyfforddi a rasys yn ystod y tymor hwylio. Oherwydd ein lleoliad tir uchel, mae hi’n gallu bod yn wyntog iawn, ond mae hynny’n rhan o’r hwyl!

Dim ots a oes gennych eich cwch hwylio eich hun neu a ydych am ddefnyddio un o gychod y clwb i ddysgu, ymunwch heddiw!
Criw cyfeillgar yw Clwb Hwylio Llyn Brenig ac mae croeso i aelodau o bob oedran a gallu.

Gallwch ymuno â’r Clwb fel teulu, grŵp neu unigolyn, ac mae aelodaeth i berson ifanc â gwarchodwr ar gael hefyd – ond rhaid bod yn aelod i hwylio ar Lyn Brenig.

I gael manylion a bwcio, cysylltwch â’r Clwb Hwylio trwy glicio’r botwm isod

• MANYLION PELLACH •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU