Ffeindiwch eich Gogledd Cymru

Dŵr Cymru

yn Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn rhydd i fynd i mewn

Gan Dŵr Cymru

Ble mae Llyn Brenig?


Hwn oedd ein hymweliad cyntaf â Llyn Brenig, cyfleusterau bendigedig a staff cyfeillgar. Byddwn ni’n sicr o ddod nôl, mae digonedd yn fwy o deithiau cerdded a physgota i’w gwneud.

Alan Humphreys


Ein cyfeiriad yw: Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT.

Lleolir Llyn Brenig wrth galon Mynydd Hiraethog ar y ffin rhwng Sir Conwy a Sir Ddinbych. Un o’r plu diweddaraf yn het yr ardal oedd i Ant a Dec ffilmio I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! cwta 30 munud i fyny’r ffordd yng Nghastell Gwrych yn 2020.

Ar y safle mae gennym Ganolfan Ymwelwyr a Chaffi Glan Llyn sy’n hwylus i bobl anabl, hyb beicio a chyleusterau llogi beics, safleoedd picnic, toiledau, digonedd o fannau parcio a llawer mwy.

A dyma’r lle perff-ŵff i ddod â chŵn am dro hefyd, ac mae croeso iddynt ar falconi’r caffi.

Oriau Agor


Mae Llyn Brenig ar agor bob dydd os yw’r tywydd yn caniatáu.

Oriau agor yr Haf
Canol Mawrth i Hydref 8.00am i 4.00pm (giatiau’n cau am 6.00pm)

Oriau Agor y Gaeaf
Tachwedd i Ganol Mawrth 9.00am i 3.00pm (giatiau’n cau am 4.00pm)

Rydyn ni ar gau ar ddydd Nadolig.

Dod o Hyd i Ni


Y Daith i’r Gogledd

Mewn Car

Mae’n hawdd cyrraedd yma mewn car, rydyn ni gwta 20 munud o Ddinbych. Wrth ddefnyddio teclyn llywio â lloeren, ewch am LL21 9TT a dilynwch yr arwyddion brown wrth nesáu. Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael ar gost o £2.50 am ddiwrnod cyfan. Mae’r arian yn mynd i gynnal y safle ac yn caniatáu i ni gadw’r lle’n agored i ymwelwyr. Diolch i chi am eich cefnogaeth. Mae mannau parcio i ymwelwyr anabl yn y brif faes parcio ac yn agos at y lan i bysgotwyr. Mae Mae mynediad gwastad i’r Ganolfan Ymwelwyr, y Caffi a’r Toiledau.

Taith Cambria

Mae siwrnai ar hyd Taith Cambria’n ddewis poblogaidd i deithwyr. Siwrnai bob cam rhwng y gogledd a’r de ar hyd asgwrn cefn mynyddog Cymru yw hi, ac mae’n rhedeg 185 milltir (300km) o’r naill arfordir i’r llall. Wrth ddilyn yr A470 o Gaerdydd mae pob math o brofiadau bythgofiadwy i’w mwynhau trwy galon Cymru ac ymlaen i Lyn Brenig. Mae’r daith yn gallu cymryd 4 awr mewn car o’r de, ond y ffordd orau o fwynhau’r profiad yw cymryd eich amser i fwynhau’r golygfeydd ar hyd y ffordd.

Ymwelwyr Rhyngwladol a Busnes

Mae cyrraedd Gogledd Cymru’n hawdd gyda chysylltiadau bendigedig o feysydd awyr Lerpwl a Manceinion. Mae yna gysylltiadau trên uniongyrchol o lawer o ddinasoedd mawr Prydain hefyd. Mae Gogledd Cymru’n agosach nag y byddech yn ei feddwl! Bydd angen i chi ein cyrraedd ni mewn car neu’n rhan o daith fws arbennig, ond rhan o swyn a phrydferthwch y lle yw ein bod ni ychydig bach yn ddiarffordd.

Ar Feic

Ar ôl cyrraedd, un o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o fwynhau golygfeydd a seiniau Llyn Brenig yw ar ddwy olwyn. Gallwch logi beic, e-feic neu drelar o’r hyb beicio, neu croeso mawr i chi ddod â’ch beic eich hun.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU