Llyn Brenig

Cystadleuaeth Pysgota Tag

Gwobr 1af £1,000

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

16 Mar – 22 Dec

Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag 2024.

Mae’n RHAD AC AM DDIM!

Po fwyaf o dagiau y casglwch wrth bysgota yn Llyn Brenig yn ystod y gystadleuaeth, po fwyaf fydd eich cyfle o ennill y raffl!

Gwobr 1af: £1,000

2il wobr: Tocyn tymor llawn (2025)

3yddwobr: Tocyn hanner tymor (Ion-Meh 2025 neu Gorff-Rhag 2025)

Bydd manylion pob tag a gasglwyd yn mynd i’r het a byddwn ni’n tynnu’r tagiau buddugol ar ôl Cystadleuaeth Pysgota Nadolig Llyn Brenig dydd Sadwrn 28 Rhagfyr 2024

Pob lwc!

• Y RHEOLAU A’R RHEOLIADAU •

Cofiwch dynnu llun eich dalfa â thag a’i rhannu â ni #Brenigtagcomp

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU