Dewiswch eich Antur

Pethau i’w Gwneud

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Pethau i’w Gwneud yn Llyn Brenig


O bysgota a beicio i gerdded neu hwylio, mae digonedd o bethau i’w gwneud ac anturiaethau i’w darganfod yn Llyn Brenig. Felly bwrwch eich gwialen, dewch ar fwrdd y cwch, ewch ar eich beic a dewch am dro gyda ni.

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU