Y Wasg a’r Cyfyngau

Ymholiadau

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Y Wasg a’r Cyfryngau


Os ydych chi’n newyddiadurwr neu o’r cyfryngau ac am ymweld â ni, ysgrifennu amdanom, paratoi nodwedd amdanom neu am ofyn cwestiwn i ni, cliciwch ar yr eiconau isod i ganfod pwy y dylech gysylltu â nhw gydag ymholiadau’r wasg a’r cyfryngau.

 

Ymholiadau’r Cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr


Gydag ymholiadau’r cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr Dŵr Cymru, cysylltwch â

welshwateradventures@dwrcymru.com I gael rhagor o fanylion am logi Llyn Brenig fel lleoliad Teledu neu Ffilm, Ffilmio o Drôn, Ffotograffiaeth neu fel lleoliad i gynnal achlysur, cliciwch ar y botwm isod

• MANYLION PELLACH •

Ymholiadau Eraill y Wasg a’r Cyfryngau


Gydag unrhyw ymholiadau eraill gan y Cyfryngau a’r Wasg am Ddŵr Cymru, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n delio â holl ymholiadau’r cyfryngau am Ddŵr Cymru a’n gwaith hanfodol.

Mae’r swyddfa ar agor 24/7, a’r prif oriau swyddfa yw rhwng 8am a 6pm.

Caiff ymholiadau y tu hwnt i oriau swyddfa eu cyfeirio’n syth at Swyddog y Wasg sydd ar ddyletswydd.

03300 413366

press@dwrcymru.com  

Ymholiadau gan Gwsmeriaid


Os ydych chi’n gwsmer i Ddŵr Cymru ac am siarad â rhywun am broblem gyda’ch bil, eich cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, cliciwch ar y linc isod.

• MANYLION PELLACH •

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU