Arddangosfa’r

Gweilch

yn Llyn Brenig

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Arddangosfa Gweilch Llyn Brenig

Siwrnai ddifyr trwy Fyd Bendigedig Gweilch y Pysgod


Darganfyddwch fyd anhygoel gweilch y pysgod yn Arddangosfa Gweilch y Pysgod Llyn Brenig sydd wedi ailagor yn sgil gwaith adnewyddu.

Mae’r arddangosfa yn y Ganolfan Ymwelwyr ac fe’i datblygwyd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Mae’n cynnig cyfle unigryw i ddysgu am hanes Prosiect Gweilch y Pysgod Brenig.

Lledwch eich adenydd a dewch i grwydro’r arddangosfa sy’n cynnwys y fraint o weld yr adar bendigedig yma trwy ffrwd fyw o safle’r nyth yn ystod y tymor bridio.


Dilynwch Prosiect Gweilch y Pysgod Brenig ar Facebook

Efallai y byddwch chi’n hoffi…


Gwylfan Gweilch y Pysgod

Trwy gydol yr haf, cewch weld yr adar â’ch llygaid eich hunain o Wylfan Gweilch y Pysgod Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Mae hi ar agor bob dydd rhwng 10am a 5pm a bydd gwirfoddolwyr a staff yr Ymddiriedolaeth wrth law i ateb cwestiynau am y gweilch. Dilynwch y baneri a’r arwyddion heibio i’r clwb hwylio…

• MANYLION PELLACH •

Cuddfan Adarydda

Yn ystod y tymor bridio, gallwch gadw lle yn y guddfan adarydda a mwynhau golygfeydd gwych o’r gweilch y pysgod o gwmpas eu platfform nythu. Gyda gwydr un ffordd, cyflau, gimbalau a hyd yn oed seddi cyffyrddus, mae hi’n lle perffaith i ffotograffwyr.

• MANYLION PELLACH •

Prosiect Gweilch y Pysgod Brenig

Dysgwch ragor am yr ymdrechion i sicrhau cadwraeth gweilch y pysgod yn Llyn Brenig a dilynwch ein ffrwd fyw o nyth y gweilch bob haf.

• MANYLION PELLACH •

Adolygiad o 2022

Darganfyddwch beth ddigwyddodd pan ddychwelodd gweilch y pysgod LJ2 ac LM6 i Lyn Brenig yn 2022. Sut aeth y tymor i’r pâr cymharol ddibrofiad yma?

• MANYLION PELLACH •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU