Bwytewch, Yfwch a Mwynhewch

yr Olygfa

yn Llyn Brenig

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Caffi Brenig


Dwi wedi bod yn dod i gael brecwast yn y Ganolfan Ymwelwyr ers blynyddoedd. Mae’n fendigedig bob tro, ac mae’r olygfa’n wych!

Google Review 2020

Mewn lleoliad delfrydol uwch y dŵr, y peth cyntaf y sylwch chi wrth ddod i mewn i gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd bendigedig dros y llyn a Mynydd Hiraethog. Wedyn bydd arogl bendigedig y danteithion o’r gegin yn llenwi’ch ffroenau…

Mae’r lle golau’n ffenestri i gyd, felly cewch olygfa anhygeol lle bynnag y byddwch chi’n eistedd. Mae’r ffenestr fawr o’r llawr i’r nenfwd ar ben y caffi’n arwain allan at falconi i’r rhai sydd am fwyta al fresco. Rydyn ni’n falch fod gennym sgôr 5* am hylendid bwyd yma.

Mae croeso i gŵn ddod i ymlacio ar y balconi gyda chi.

* Os ydych chi’n chwilio am swydd lle byddwch yn gweithio gyda thîm bendigedig mewn lleoliad hyfryd, cadwch lygad am ein hysbyseb recriwtio staff arlwyo a fydd allan cyn bo hir. A gallwch gofrestru i gael hysbysiadau trwy borth gyrfaoedd Dŵr Cymru Welsh Water hefyd yn: https://swyddi.dwrcymru.com/


Oriau Agor y Caffi


Mae Caffi Brenig ar agor bob dydd os yw’r tywydd yn caniatáu.


Spring 2024 31 March to 24 May, 8.00am to 4.00pm (hot food 8.00am to 2.00pm)

Haf 2024 31 Mawrth i 29 Medi, 8.00am i 4.00pm (bwyd poeth 8.00am i 3.00pm)


Dylid nodi y byddwn ar gau dros y Nadolig ar 25 a 26 Rhagfyr.

Oriau Agor y Caffi


Mae Caffi Brenig ar agor bob dydd os yw’r tywydd yn caniatáu.


Haf 2023 Canol Mawrth i 29 Medi, 8.00am i 4.00pm (bwyd poeth 8.00am i 3.00pm)

Hydref 2023 30 Medi i 28 Hydref, 8.00am i 4.00pm (bwyd poeth 8.00am i 3.00pm)

Gaeaf 2023/24 29 Hydref 2023 i 30 Mawrth, 8.00am i 3.00pm (bwyd poeth 8.00am i 2.00pm)

Gwanwyn 2024 31 Mawrth i 24 Mai, 8.00am i 4.00pm (bwyd poeth 8.00am i 2.00pm)

Haf 2024 31 Mawrth i 29 Medi, 8.00am i 4.00pm (bwyd poeth 8.00am i 3.00pm)


Dylid nodi y byddwn ar gau dros y Nadolig ar 25 a 26 Rhagfyr.

Bwyd a Diod

Mwynhewch ddiod gynnes, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol. Mae’r danteithion Cymreig lleol yn cynnwys powlen o Gawll cynnes neu ddarn o Fara Brith. Mae ein bwyd yn cael ei baratoi’n ffres yn y gegin, ac mae dewisiadau llysieuol a di-glwten ar gael. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw anghenion dietegol eraill gennych.

Achlysuron Arbennig

Bydd ein tîm yn hapus i arlwyo ar gyfer unrhyw achlysur, o grwpiau bws i bartïon pen-blwydd. Mae Te Prynhawn Brenig yn ddewis poblogaidd, yn ddelfrydol i griw o ffrindiau, parti bwmp neu Sul y Mamau. Brechdanau bach, sgons â hufen a jam, cacennau bach a bara brith i roi blas Cymreig ar y cyfan. Os ydych chi am i ni arlwyo ar gyfer eich grŵp, rhowch alwad i ni heddiw i drafod eich gofynion.

Siop Cynnyrch Cymreig

Mae amrywiaeth hynod o gynnyrch Cymreig i’w flasu a’i brynu yn Siop Cynnyrch Cymreig y caffi. Dyma rhai o’r Uchafbwyntiau: Rym Sbeis Barti, Ddu Distyllfa Aber Falls Gwinllan Pant Du, Caws Cenarth Caws, Snowdonia cheese company, Wisgi, jin a fodca Penderyn. Caws Cenarth.

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU