Bwytewch, Yfwch a Mwynhewch

yr Olygfa

yn Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn rhydd i fynd i mewn

Gan Dŵr Cymru

Caffi Glan y Llyn yn Llyn Brenig


Dwi wedi bod yn dod i gael brecwast yn y Ganolfan Ymwelwyr ers blynyddoedd. Mae’n fendigedig bob tro, ac mae’r olygfa’n wych!

Google Review 2020

Mewn lleoliad delfrydol uwch y dŵr, y peth cyntaf y sylwch chi wrth ddod i mewn i gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd bendigedig dros y llyn a Mynydd Hiraethog. Wedyn bydd arogl bendigedig y danteithion o’r gegin yn llenwi’ch ffroenau…

Mae’r lle golau’n ffenestri i gyd, felly cewch olygfa anhygeol lle bynnag y byddwch chi’n eistedd. Mae’r ffenestr fawr o’r llawr i’r nenfwd ar ben y caffi’n arwain allan at falconi i’r rhai sydd am fwyta al fresco. Rydyn ni’n falch fod gennym sgôr 5* am hylendid bwyd yma.

Mae croeso i gŵn ddod i ymlacio ar y balconi gyda chi.

* Os ydych chi’n chwilio am swydd lle byddwch yn gweithio gyda thîm bendigedig mewn lleoliad hyfryd, cadwch lygad am ein hysbyseb recriwtio staff arlwyo a fydd allan cyn bo hir. A gallwch gofrestru i gael hysbysiadau trwy borth gyrfaoedd Dŵr Cymru Welsh Water hefyd yn: https://swyddi.dwrcymru.com/


Neges COVID-19

O 27 Rhagfyr, bydd ein caffi yn gweini tecawê yn unig. Ni fydd gwasanaeth eistedd i lawr ar gael.

Byddwn ni’n diweddaru’r sefyllfa yn y dyfodol yn unol ag adolygiadau’r llywodraeth. Byddwn ni’n diweddaru’r sefyllfa yn y dyfodol yn unol ag adolygiadau’r llywodraeth. Am ragor o fanylion am gyhoeddiad Coronafeirws diweddaraf Llywodraeth Cymru (COVID-19) ewch I https://llyw.cymru/coronafeirws

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus: gyda’n gilydd gallwn gadw’r gymuned leol a Chymru’n ddiogel.


Oriau Agor

Dydd Llun – Sul, 10.00am to 3.00pm

Bwyd a Diod

Mwynhewch ddiod gynnes, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol. Mae’r danteithion Cymreig lleol yn cynnwys powlen o Gawll cynnes neu ddarn o Fara Brith. Mae ein bwyd yn cael ei baratoi’n ffres yn y gegin, ac mae dewisiadau llysieuol a di-glwten ar gael. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw anghenion dietegol eraill gennych.

Achlysuron Arbennig

Bydd ein tîm yn hapus i arlwyo ar gyfer unrhyw achlysur, o grwpiau bws i bartïon pen-blwydd. Mae Te Prynhawn Brenig yn ddewis poblogaidd, yn ddelfrydol i griw o ffrindiau, parti bwmp neu Sul y Mamau. Brechdanau bach, sgons â hufen a jam, cacennau bach a bara brith i roi blas Cymreig ar y cyfan. Os ydych chi am i ni arlwyo ar gyfer eich grŵp, rhowch alwad i ni heddiw i drafod eich gofynion.

Siop Cynnyrch Cymreig

Mae amrywiaeth hynod o gynnyrch Cymreig i’w flasu a’i brynu yn Siop Cynnyrch Cymreig y caffi. Dyma rhai o’r Uchafbwyntiau: Rym Sbeis Barti, Ddu Distyllfa Aber Falls Gwinllan Pant Du, Caws Cenarth Caws, Snowdonia cheese company, Wisgi, jin a fodca Penderyn. Caws Cenarth.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU