Bwytewch, Yfwch a Mwynhewch

yr Olygfa

yn Llyn Brenig

Mae mynediad i Llyn Brenig am ddim

Gan Dŵr Cymru

Caffi Glan y Llyn yn Llyn Brenig


Dwi wedi bod yn dod i gael brecwast yn y Ganolfan Ymwelwyr ers blynyddoedd. Mae’n fendigedig bob tro, ac mae’r olygfa’n wych!

fangchild010

Dylid nodi bod ein caffi’n dilyn canllawiau cyfredol covid 19.

Mewn lleoliad delfrydol uwch y dŵr, y peth cyntaf y sylwch chi wrth ddod i mewn i gaffi Llyn Brenig yw’r golygfeydd bendigedig dros y llyn a Mynydd Hiraethog.

Wedyn bydd arogl bendigedig y danteithion o’r gegin yn llenwi’ch ffroenau. Mae’r lle golau’n ffenestri i gyd, felly cewch olygfa anhygeol lle bynnag y byddwch chi’n eistedd. Mae’r ffenestr fawr o’r llawr i’r nenfwd ar ben y caffi’n arwain allan at falconi i’r rhai sydd am fwyta al fresco. Rydyn ni’n falch fod gennym sgôr 5* am hylendid bwyd yma.

Mae croeso i gŵn ddod i ymlacio ar y balconi gyda chi.

Bwyd a Diod

Mwynhewch ddiod gynnes, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol. Mae’r danteithion Cymreig lleol yn cynnwys powlen o Gawll cynnes neu ddarn o Fara Brith. Mae ein bwyd yn cael ei baratoi’n ffres yn y gegin, ac mae dewisiadau llysieuol a di-glwten ar gael. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw anghenion dietegol eraill gennych.

Achlysuron Arbennig

Bydd ein tîm yn hapus i arlwyo ar gyfer unrhyw achlysur, o grwpiau bws i bartïon pen-blwydd. Mae Te Prynhawn Brenig yn ddewis poblogaidd, yn ddelfrydol i griw o ffrindiau, parti bwmp neu Sul y Mamau. Brechdanau bach, sgons â hufen a jam, cacennau bach a bara brith i roi blas Cymreig ar y cyfan. Os ydych chi am i ni arlwyo ar gyfer eich grŵp, rhowch alwad i ni heddiw i drafod eich gofynion.

Siop Cynnyrch Cymreig

Mae amrywiaeth hynod o gynnyrch Cymreig i’w flasu a’i brynu yn Siop Cynnyrch Cymreig y caffi. Dyma rhai o’r Uchafbwyntiau: Rym Sbeis Barti Ddu Distyllfa Aber Falls Gwinllan Pant Du Caws Cenarth Caws y Snowdonia cheese company Wisgi, jin a fodca Penderyn.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU