Anturiaethau ar Ddwy

Olwyn

yn Llyn Brenig

Mae mynediad i Llyn Brenig am ddim

Gan Dŵr Cymru

Llwybrau Beicio yn Llyn Brenig


Rydw i a fy meic mynydd yn ymwelwyr cyson. Mae’r llwybrau’n wych a’r golygfeydd yn fendigedig.

Trip Advisor – 2020

Llyn Brenig has a range of cycle routes of varying difficulty – all taking full advantage of the perfect conditions and landscapes for cycling. It’s why we are one of the most popular places to ride in north Wales, perhaps the country! Whatever your age or cycling ability, Llyn Brenig is a fun, healthy way to explore some of the 2500 acres that surround the lake. There is a network of waymarked trails available for you to cycle along, or you can choose your own route if you prefer. Scroll down to discover our Cycle Trails and Cycle Hire.

Llogi Beics


Yn Llyn Brenig, gallwch logi beics o wahanol feintiau ar gyfer oedolion a phlant, yn ogystal â threlars beics, i grwydro’r ystâd neu fentro ychydig bach ymhellach yn y Gogledd!

Ar gael i’w llogi rhwng 9.00am a 3.00pm, rydyn ni’n agored 7 diwrnod yr wythnos dros fisoedd yr haf, a thrwy fwcio ymlaen llaw rhwng Tachwedd a Mawrth.

Rydyn ni’n argymell bwcio ymlaen llaw bob amser i osgoi siom, yn arbennig os ydych chi’n dod fel grŵp.

• Bwcio a Phrisiau •

Noder: rhaid dangos tystiolaeth o bwy ydych chi adeg llogi, e.e. pasbort, trwydded yrru neu gerdyn banc dilys. Mae’r amodau a thelerau llogi llawn ar gael ar gais, a rhaid cyflwyno ffurflen bwcio wedi ei llofnodi i gydnabod eich bod chi wedi darllen a derbyn yr amodau a’r telerau adeg llogi.

Dewis eich Llwybr Beicio


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU