Crwydrwch trwy

Ganolfan Ymwelwyr

Llyn Brenig

Mae mynediad i Lyn Brenig am ddim

Gan Dŵr Cymru

Cychwynnwch eich Antur


Mae Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig yn lle gwych i ddechrau eich Antur Dŵr Cymru.

Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn cynnig Caffi, Arddangosfa Prosiect y Gweilch, Siop Anrhegion, Siop Bysgota a Hyb Beicio.

Galwch heibio i gael mapiau o’r ardal, chwilio am gofrodd Cymreig yn ein Siop Anrhegion, llogi beic neu gwch, prynu hawlen bysgota neu brynu ddillad a thacl pysgota.


Neges COVID-19

Yn Llyn Llandegfedd o 27 Rhagfyr, yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd y mesurau canlynol ar waith:

✔ Cadw 2 fetr o bellter ac arwyddion unffordd a sgriniau o amgylch mannau gwasanaeth

✔ Ystafelloedd cyfarfod a mannau agored mawr eraill yn gweithredu’r rheol cadw 2 fetr o bellter cymdeithasol

✔ Rhaid i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb

✔ Gorsafoedd diheintio ar gael

✔ Gweithwyr i wisgo masgiau

✔ Pob ardal yn cael ei diheintio a’i glanhau’n rheolaidd

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus: gyda’n gilydd gallwn gadw’r gymuned leol a Chymru’n ddiogel.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU