Llyn Brenig

Polisi Cwcis

Gan Dŵr Cymru

Am y polisi cwcis yma

Mae’r Polisi Cwcis yn esbonio beth yw cwcis a sut rydyn ni’n eu defnyddio. Dylech ddarllen y polisi hwn i ddeall beth yw cwcis, sut rydyn ni’n eu defnyddio, y mathau o gwcis a ddefnyddiwn e.e. y wybodaeth a gasglwn gan ddefnyddio’r cwcis a sut mae’r wybodaeth yna’n cael ei defnyddio, a sut i reoli dewisiadau o ran cwcis.

I gael rhagor o fanylion am sut rydyn ni’n defnyddio, yn storio ac yn cadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Gallwch newid eich caniatâd neu ei dynnu nôl unrhyw bryd o’r Datganiad Cwcis ar ein gwefan.

Gallwch gael rhagor o fanylion am bwy ydyn ni, sut y gallwch gysylltu â ni a sut rydyn ni’n prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Gosodiadau Cwci

Gallwch reoli eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl isod:Dolenni i wefannau eraill

Mae dolenni penodol ar y wefan hon yn cysylltu â gwefannau eraill a gynhelir gan drydydd partïon nad oes gan y cwmni unrhyw reolaeth drostynt. Nid yw’r cwmni’n gwneud unrhyw sylwadau ar gywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar wefannau eraill.

Mwy wybodaeth

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am ein Polisi Cwcis, neu os oes gennych unrhyw sylwadau neu arsylwadau ynglŷn ag ef neu ynglŷn â’r modd yr ydym yn ymdrin â’ch Gwybodaeth Bersonol:

Anfonwch e-bost i: DataProtectionOfficer@dwrcymru.com

Ysgrifennwch at: Y Swyddog Diogelu Data, Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Fortran Road, St Mellons, Cardiff, CF3 0LT;

neu Ffoniwch ni ar: 0800 052 0145

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU