Llwybr Beicio

Brenig

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Brenig


Ydych chi’n barod i fentro i’r awyr agored ar ddwy olwyn? Taith hyfryd o gwmpas y Llyn yw llwybr Brenig.

Llwybr hawdd dros dir gwastad yw llwybr Brenig yn bennaf, ond byddwch yn barod am ddringfa ymestynnol ond gwerth chweil tua hanner ffordd trwy’r daith. Yn ystod eich taith cewch fwynhau golygfeydd godidog dros y dŵr a phrydferthwch y gors.

Oeddech chi’n gwybod bod modd llogi beics yn Llyn Brenig? Mae beiciau i oedolion gennym mewn 3 maint gwahanol, beics i blant a hyd yn oed trelars beics.

• LLOGI BEIC •

Manylion y Llwybr

Llwybr cylchol gwrth-glocwedd a fydd yn cymryd tua 2 awr i’w gwblhau. Does yna’r un ffordd well o gael awyr iach wrth fwynhau golygfeydd godidog Llyn Brenig.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 9.5m / 15km

Time: 2 Awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod Map Arolwg Ordnans SH97325530.

1

Ewch dros yr ar argae a throi tua'r chwith.

2

Dilynwch y tro pedol gan basio Hafoty ar y dde.

3

Dros y grid gwartheg, i fyny'r bryn, daliwch i fynd wedyn trowch i'r chwith gan ddilyn ein llwybr bendigedig i Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd – lle gwych i ddal eich gwynt ac edmygu'r golygfeydd.

4

I lawr a thrwy'r 'ddwy giât', darn braf tuag i lawr mewn gêr isel, ond gan bwyll am fod cerddwyr yn yr ardal hon! Ewch dros Bont Brenig ac yn ôl i fyny trwy'r gêrs… trowch i'r chwith ar ben y bryn.

5

Dilynwch Drac y Goedwig nôl i'r Ganolfan Ymwelwyr, gan fwynhau golygfeydd hyfryd o'r llyn ar hyd y ffordd.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio Alwen

7m / 11km. Beiciwch ar hyd llwybr hyfryd glan y dŵr ac i ddyfnderoedd y goedwig, a darganfyddwch olygfeydd bendigedig wrth ddilyn Llwybr Beicio Alwen.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Argae

2.5m / 4km. Darganfyddwch Lwybr Beicio’r Argae wrth ddringo’r llethrau i fwynhau golygfeydd hyfryd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio Elorgarreg

5m / 8km. Beiciwch yn galed i fyny’r bryn, mwynhewch olygfeydd godidog o’r llyn cyn igam-ogamu i lawr ar hyd llwybr y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU