Dŵr Cymru

Anturiaethau â

yn Llyn Brenig

Crefftau Nadolig

Cyfarchion yr Ŵyl

Siôn Corn

• DARLLEN MWY •

Cystadleuaeth

Pysgota’r Nadolig

2021

• DARLLEN MWY •

Mae Llyn Brenig yn rhydd i fynd i mewn

Gan Dŵr Cymru

Croeso i Llyn Brenig, atyniad ymwelwyr wrth galon Gogledd Cymru, prifddinas antur y DU.


Crwydrwch 2500 erw o goedwigoedd, rhostiroedd a llynnoedd â golygfeydd tir uchel bendigedig. Gyda Chanolfan Ymwelwyr, Caffi, Siop Anrhegion, Arddangosfa Gweilch, Maes Chwarae Antur, Llogi Beics, Beicio Mynydd, Llwybrau Cerdded, Hwylio a Physgota o safon ryngwladol i’w darganfod.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn ac pharcio yn y ganolfan ymwelwyr dim ond £2.50 am y diwrnod cyfan, dewiswch eich Antur Dŵr Cymru chi heddiw.

Byddwch yn ymwybodol, er bod SUP a llogi caiac ar gael ar y llyn, ni chaniateir hunan-lansio na nofio dŵr agored yn Llyn Brenig ar hyn o bryd.

Pysgota

Llyn Brenig yw un o bysgodfeydd pen y dŵr gorau yn y DU. Â 23km o lannau, mae’r llyn yn cael ei stocio â brithyll seithliw i bysgotwyr â phlu a cheir pysgota penhwyaid yn y gaeaf. With 23km of shoreline, the lake is stocked with rainbow trout for fly fishing and pike fishing in the winter. Rhaid bwcio ymlaen llaw i bysgota.

• MWY •

Beicio

Amodau beicio perffaith i bobl o bob oedran a gallu. Cewch logi amrywiaeth o feics neu ddod â’ch un eich hun. Mwynhewch daith hamddenol braf i’r teulu ar e-feic neu antur beicio mynydd cyffrous.

• MWY •

Gwalch

Mae Llyn Brenig yn gartref i bâr bridio o weilch o’r gwanwyn hyd ddiwedd Awst. Gwyliwch ffrwd fyw o’r nyth o glydwch y ganolfan ymwelwyr neu bwciwch le yn y guddfan adarydda i gael golwg mwy manwl.

• MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU