Crwydo!

Mynd am dro

yn Llyn Brenig

• DARLLEN MWY •

Bachwch!

Bysgodyn

yn Llyn Brenig

• DARLLEN MWY •

Dŵr Cymru

Anturiaethau â

yn Llyn Brenig

Darganfod!

Gweilch y pysgod

yn Llyn Brenig

• DARLLEN MWY •

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Mynediad Llyn Alwen

Dydd Sadwrn 20 Mai, ni fydd mynediad cyhoeddus i unrhyw ran o blanhigfa na chronfa Alwen oherwydd Rali Clwb Modur Knutsford a’r Cylch.

Rali ceir aml leoliad yw hi. Bydd pedair rhan o’r rali’n digwydd ym mhlanhigfa Alwen, felly am resymau diogelwch, bydd mynediad i’r ardal yn gyfyngedig am y diwrnod hwnnw’n unig.

Bydd Llyn Brenig, y ganolfan ymwelwyr a’r holl atyniadau eraill ar agor o hyd, ac eithrio Llwybr Cerdded y Ddau Lyn.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Croeso i Llyn Brenig

Atyniad ymwelwyr wrth galon Gogledd Cymru, prifddinas antur y DU


Crwydrwch 2500 erw o goedwigoedd, rhostiroedd a llynnoedd â golygfeydd tir uchel bendigedig. Gyda chanolfan ymwelwyr, caffi, siop anrhegion, arddangosfa gweilch, maes chwarae antur, llogi beics, beicio mynydd, llwybrau cerdded, hwylio a physgota o safon ryngwladol i’w darganfod.

Pysgota

Llyn Brenig yw un o bysgodfeydd pen y dŵr gorau yn y DU. Â 23km o lannau, mae’r llyn yn cael ei stocio â brithyll seithliw i bysgotwyr â phlu a cheir pysgota penhwyaid yn y gaeaf. With 23km of shoreline, the lake is stocked with rainbow trout for fly fishing and pike fishing in the winter. Rhaid bwcio ymlaen llaw i bysgota.

• MWY •

Beicio

Amodau beicio perffaith i bobl o bob oedran a gallu. Cewch logi amrywiaeth o feics neu ddod â’ch un eich hun. Mwynhewch daith hamddenol braf i’r teulu ar e-feic neu antur beicio mynydd cyffrous.

• MWY •

Gwalch

Mae Llyn Brenig yn gartref i bâr bridio o weilch o’r gwanwyn hyd ddiwedd Awst. Gwyliwch ffrwd fyw o’r nyth o glydwch y ganolfan ymwelwyr neu bwciwch le yn y guddfan adarydda i gael golwg mwy manwl.

• MWY •

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn cadw’r hawl i gau safle Llyn Brenig yn llwyr neu’n rhannol, cyfyngu ar fynediad at y dŵr neu ganslo gweithgaredd unrhyw bryd os yw’n credu bod yna amodau anaddas neu risgiau na ellir eu rheoli.

Mae diogelwch o’r pwys mwyaf yn ein holl weithgareddau Ond mae chwaraeon dŵr a gweithgareddau antur yn beryglus o ran eu natur, ac mae yna risgiau.

Rhaid i gwsmeriaid gydymffurfio â’r holl reoliadau diogelwch ac â chyfarwyddiadau tîm Llyn Brenig bob amser.

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU