Achlysuron a

Diwgdyddiadau

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llyn Brenig yw’r lle perffaith i gynnal achlysuron dan do ac awyr agored.

O helfeydd wyau Pasg i ymweliadau Nadoligaidd Siôn Corn, gyda chrefftau Calan Gaeaf, twrnameintiau pysgota, teithiau cerdded, llwybrau bywyd gwyllt a chystadlaethau chwaraeon ar hyd y ffordd.

Cadwch lygad ar ein calendr a chofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion a’n cyhoeddiadau.

Digwyddiadau dan Sylw


Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf chwilio.

5 May – 3 Sep

Dêt gyda Natur – Gweilch yr RSPB

Mae’r guddfan bwrpasol i dynnu lluniau o Weilch y Pysgod yn Llyn Brenig ar gael i’w fwcio nawr. Lleolir y guddfan 140 metr o nyth y gweilch ac mae’n cynnig golygfeydd bendigedig o’r adar urddasol […]

25 Sep – 25 Sep

Bachu Bwystfil Brenig Hydref

Daliwch y pysgodyn mwyaf yng nghystadleuaeth Bachu Bwystfil Brenig Hydref 2022 Am ddau ddiwrnod o’r flwyddyn yn unig, mae’r rheol sy’n gwahardd pysgota yng nghyffiniau’r cewyll pysgod yn cael ei chodi… Peidiwch â cholli’r cyfle […]

18 Mar – 3 Nov

Cystadleuaeth Pysgota Tag 2022

Ffeindiwch dag a bachwch £1000 yn ein cystadleuaeth pysgota tag y tymor hwn! O 18 Mawrth ymlaen, bydd ffermwyr pysgod Llyn Brenig yn tagio deg pysgodyn yr wythnos ac yn eu rhyddhau ar wasgar ar […]

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU