Achlysuron a

Diwgdyddiadau

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

 

Cymrwch ran…

Llyn Brenig yw’r lle perffaith i gynnal achlysuron dan do ac awyr agored.

O ddathliadau’r Pasg a’r Nadolig ar ffurf celf a chrefft, teithiau’r argae, teithiau gyda thywysydd, llwybrau bywyd gwyllt a chystadlaethau chwaraeon.

Cadwch lygad ar ein calendr a chofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion a’r cyhoeddiadau diweddaraf.

Digwyddiadau dan Sylw


Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf chwilio.

28 Oct

Rali Cambria 2022

Having the potential to see the champion crowned on the Llandudno seafront, the event takes contenders through world-class forest stages in North Wales. On the day, only Cambrian Rally 2023 ticket-holders will be permitted on […]

28 Oct

Rali Cambria

Gyda’r posibilrwydd o weld y pencampwr yn cael ei goroni ar lan y môr Llandudno, mae’r digwyddiad yn mynd â’r cystadleuwyr ar ras trwy rai o gamau gorau’r byd yng nghoedwigoedd gogledd Cymru. Y rhai […]

30 Oct – 31 Oct

Llwybr Calan Gaeaf

Ymunwch â ni am ychydig o hwyl arswydus wrth ymarfer eich sgiliau ditectif ar ein llwybr Calan Gaea’! Ar ôl datrys y cliwiau, ewch i’r caffi i gasglu eich gwobr o gwci! Bydd y cliwiau’n […]

18 Mar – 3 Nov

Cystadleuaeth Pysgota Tag 2023

Ffeindiwch dag a bachwch £1000 yn ein cystadleuaeth pysgota tag y tymor hwn! O 18 Mawrth ymlaen, bydd ffermwyr pysgod Llyn Brenig yn tagio deg pysgodyn yr wythnos ac yn eu rhyddhau ar wasgar ar […]

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU