Cynllunio eich

Antur

yn Llyn Brenig

Mae mynediad i Llyn Brenig am ddim

Gan Dŵr Cymru

Dewiswch eich Antur


Dyma’r cyfan sydd ei angen arnoch i gynllunio’ch Antur Dŵr Cymru yng Nghronfa Ddŵr Llyn Brenig. O Sut i Ddod o Hyd i Ni, Cyfleusterau, Gweithgareddau, Partïon, Ysbrydoliaeth, Amserlenni a mwy, rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawu i Lyn Brenig am ddiwrnod llawn antur.

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU