Llwybr Beicio

y Ddau Lyn

yn Llyn Brenig

Mae mynediad i Lyn Brenig am ddim

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio’r Ddau Lyn


Peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau Llwybr Beicio’r Ddau Lyn, llwybr bendigedig â golygfeydd godidog ar bob tro.!

Ewch allan i’r awyr iach a chysylltu â byd natur wrth grwydo Llwybr Beicio’r Ddau Lyn. Beiciwch i fyny i Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd, cyn igam-ogamu i lawr y llwybrau troellog gan groesi pontydd ac edmygu glannau prydferth Llyn Alwen.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi dod â’ch beic, neu os ydych chi’n newydd i’r byd beicio, mae gennym feiciau o bob maint i’w llogi yn Llyn Brenig.

• LLOGI BEIC •

Manylion y Llwybr

Os ydych chi’n chwilio am olygfeydd bendigedig, mae Llwybr Beicio’r Ddau Lyn yn berffaith i chi. Gwnewch y mwyaf o’r diwrnod ar daith 14.5 milltir yn yr awyr iach, a fydd yn cymryd tua 3-4 awr i’w gwblhau.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 14.5m / 23km

Time: 3 – 4 Awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod Map Arolwg Ordnans SH97325530.

1

Ewch dros yr argae, a throwch i'r chwith ar y diwedd. Dilynwch y lan yr holl ffordd i'r diwedd ac i fyny i'r llwybr sy'n rhedeg yn baralel â'r ffordd fawr. Dilynwch y llwybr i lawr, trwy'r goedwig ac yna i ben Gwarchodfa Natur bendigedig Gors Maen Llwyd.

2

I lawr a thrwy'r 'Ddwy Giât', dros Bont Brenig a dilynwch farciwr Llwybr y Ddau Lyn yn syth o'ch blaen. Bydd hyn yn mynd â chi'r i'r ffordd fawr, cymrwch ofal wrth groesi, a dechreuwch ddilyn marcwyr y llwybr unwaith eto'n syth.

3

Dilynwch y llwybr i Hafod Elwy, mae'r llwybr yn arw mewn mannau! Dilynwch y marcwyr ac fe gyrhaeddwch chi lan Llyn Alwen a'r bont bren a fydd yn mynd â chi dros y dŵr i ddringo Mynydd Hiraethog. Ewch i lawr a thrwy'r giât ar y gwaelod. Gan bwyll yn y fan yma er mwyn cadw llygad am y marcwyr wrth igam-ogamu i lawr, ac nôl i fyny, gan groesi pontydd a thorri trwy'r coed. Cadwch lygad am gerddwyr a fydd yn cerdded y rhan yma o'r llwybr gyda'r cloc!

4

Ar ôl cyrraedd y lan, dilynwch y llwybr sy'n mynd â chi nôl dros yr argae ac i'r maes parcio. O'r maes parcio, bydd y marcwyr yn mynd â chi tua'r dde ar hyd y ffordd, wedyn i'r chwith a nôl trwy'r goedwig.

5

Trwy ddilyn y marcwyr, fe ddewch chi nôl at y ffordd fawr bron a bod yn union gyferbyn â phrif fynedfa Llyn Brenig. Byddwch yn ofalus wrth groesi, ewch lawr tua'r argae ac i'r chwith yn ôl i'r Ganolfan Ymwelwyr.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio Cylchol y Llynnoedd

9.5m / 14.5km. Does yna’r un ffordd well o fwynhau’r awyr agored wrth feicio trwy’r dawelwch y goedwig a mwynhau golygfeydd o’r glannau prydferth.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio Alwen

7m / 11km. Beiciwch ar hyd llwybr bendigedig y lan ac i ddyfnderoedd y goedwig, a darganfyddwch olygfeydd godidog wrth gwblhau Llwybr Beicio Alwen.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Argae

2.5m / 4km. Darganfyddwch Lwybr Beicio’r Argae wrth ddringo’r llethrau i fwynhau golygfeydd hyfryd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU