Maes Chwarae

Antur

Llyn Brenig

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Maes Chwarae Antur Llyn Brenig


Dwi’n dwlu ar y lle yma. Mae cymaint o deithiau cerdded bendigedig. Mae’n lle hyfryd i dreulio amser fel teulu. Parc anhygoel i’r plant. Caffi mawr. Lle gwych i fynd â beic neu sgwter, a gallwch hyd yn oed logi cwch.

Google Review- 2020

Os nad yw 2500 erw o goedwigoedd, dolydd a llynoedd yn ddigon i chi, mae gennym Faes Chwarae Antur hefyd. Mae chwarae yn yr awyr agored yn llesol dros ben i iechyd meddwl a chorfforol pobl ifanc, a’r rhai â chalon ifanc hefyd, felly mae ymweliad â’r lle yma’n ddewis buddiol i bawb.

Mae hi mewn lle delfrydol ger y ganolfan ymwelwyr â golygfeydd pell dros y dŵr. Gallwch gadw llygad ar y plant wrth fwynhau paned o’r peiriant gwerthu diodydd poeth cyfagos, bwyd neu ddiod o’r caffi yn y ganolfan ymwelwyr, neu cewch ddod â’ch picnic eich hun.

Rhedwch yn Wyllt yn yr Awyr Iach


Llinell Sip

Siglenni

Ardal Bicnic

Mae’r ardal chwarae helaeth yn cynnwys siglenni, llithrennau, fframiau dringo, offer siglo a llinell sip bach hynod boblogaidd. Galwch draw cyn neu ar ôl mwynhau heddwch a llonyddwch y goedwig a’r llynoedd, ond cofiwch alw draw! A chofiwch, mae croeso i chi sgrechian a chwerthin nerth eich pen yma!

Ardal ddiogel â’r rhyddid i redeg yn wyllt a mwynhau’r awyr iach. Mae’n ddigon posibl y gwelwch chi ambell i dad gystadleuol yn ei gynefin yn siglo o’r bariau mwnci hefyd!

Rhaid cadw llygad ar y plant bob amser yn y Maes Chwarae Antur, ond nid oes rhaid i’r oedolion wibio i lawr y llinell sip (er mae’n siŵr y bydd hi’n demptasiwn). Cadwch gŵn draw o’r ardal yma os gwelwch yn dda.

Tip pwysig – caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich ymweliad am na fydd hi’n hawdd llusgo’r plant i ffwrdd!

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU