Cysylltwch

Contact

yn Llyn Brenig

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Cysylltu â Llyn Brenig


Croeso i chi gysylltu â Llyn Brenig, byddai’n bleser clywed gennych.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol ac rydyn ni’n chwilio bob amser am ffyrdd o wneud eich ymweliad yn well byth. Anfonwch unrhyw ymholiadau atom a chofiwch roi gwybod i ni sut rydyn ni’n perfformio.

01490 389 227

llynbrenig@dwrcymru.com

Cofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y cynigion, y diweddariadau a’r digwyddiadau diweddaraf.

A wnaethom ni blesio?


Diolch am ymweld, gobeithio i chi gael amser wrth eich bodd ac y byddwch chi’n dychwelyd yn fuan.

Byddem wrth ein bodd i glywed am y pethau a wnaeth eich ymweliad yn arbennig.
Cliciwch ar y logos isod i adael adolygiad ar Trip Advisor a Google.

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

O 1 Tachwedd bob blwyddyn, mae Llyn Brenig yn cynnig pysgota penhwyaid anhygoel. Caniateir abwyd môr marw a llithwyr dros 6 mis y gaeaf. Y ffordd orau o bysgota’r llyn yw mewn cwch.

• RHAGOR O FANYLION •

Gweithgareddau Dŵr

Dewch allan i fwynhau’r dŵr! Â digon o ddŵr i lenwi 24,000 o byllau nofio maint Olympaidd, dyma’r lle perffaith i ddysgu sut i hwylio, morio neu rasio.

• RHAGOR O FANYLION •

Caffi Glan y Llyn

Mwynhewch ddiod gynnes, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol flasus, gyda golygfeydd bendigedig dros Lyn Brenig yng Nghaffi Glan y Llyn.

• RHAGOR O FANYLION •

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU