Llwybr Beicio

Cylch y Llynnoedd

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Cylch y Llynnoedd


Dewch i anturio trwy’r goedwig hardd a darganfod y glannau prydferth wrth daclo Llwybr Beicio Cylch y Llynnoedd.

Mae’r llwybr beicio hyfryd yma’n cyfuno llwybrau Brenig ac Alwen, does yna’r un ffordd well o edmygu byd natur nac wrth feicio trwy’r heddwch y goedwig.

Os nad oes gennych chi’ch beic eich hun, mae cyfleusterau llogi beics ar gael yn Llyn Brenig. Mae dewis da o feics i oedolion a phlant, ynghyd â threlars beics.

• LLOGI BEIC •

Manylion y Llwybr

O’r goedwig i’r lan, mae pob math o olygfeydd i’w mwynhau ar Lwybr Beicio Cylch y Llynnoedd, mae’r llwybr bendigedig yma’n 9.5 milltir o hyd, ac yn cymryd tua 1-2 awr i’w gwblhau.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 9.5m / 14.5km

Time: 1-2 Awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod Map Arolwg Ordnans SH97325530.

1

O'r Ganolfan Ymwelwyr, ewch am yr argae, wedyn trowch i'r dde i fyny'r bryn tuag at y brif fynedfa.

2

Edrychwch i'r dde wrth y brif fynedfa, a chymrwch ofal wrth groesi'r ffordd. Dilynwch y marcwyr am 'Lwybr Cyswllt y Llynnoedd' bron yn syth, a fydd yn mynd â chi i Faes Parcio Alwen.

3

Trowch i'r dde wrth ymadael â'r maes parcio gan ddilyn marcwyr y llwybr cylchol. Ymhen tua 1.5 milltir, cadwch lygad am y marciwr ar y chwith sy'n mynd â chi trwy'r goedwig i'r lan! Dan byr technegol braf tuag i lawr, ond cadwch lygad am gerddwyr yn dod atoch.

4

Dilynwch y llwybr ar hyd y lan a fydd yn mynd â chi trwy'r goedwig ac allan yr ochr arall. Ewch tua'r dde, gan ddilyn marciau'r llwybr cylchol eto.

5

Mae'r llwybr yma, a fydd yn profi eich sgiliau beicio am ei fod yn arw mewn mannau, yn mynd â chi'r holl ffordd nôl i'r ffordd fawr, croeswch y ffordd yn ofalus, a dyna chi nôl ym Mrenig. Dilynwch y llwybr, a throwch i'r dde, a dyna chi nôl yn y ganolfan ymwelwyr.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio Elorgarreg

5m / 8km. Beiciwch yn galed i fyny’r bryn, mwynhewch olygfeydd godidog o’r llyn cyn igam-ogamu i lawr ar hyd trac y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Ddau Lyn

14.5m / 23km. Beiciwch i fyny i Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd, gan igam-ogamu ar hyd y llwybrau, croesi’r pontydd, ac edmygu glannau prydferth Alwen.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio Brenig

9.5m / 15km. Wrth feicio cewch fwynhau golygfeydd godidog dros y dŵr ac amgylchedd bendigedig y gors.

• EWCH I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU