Llwybr Beicio

Alwen

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Alwen


Mae hi’n amser mynd allan i’r awyr agored a beicio ar hyd llwybr beicio bendigedig Alwen.

I ffwrdd â chi ar ddwy olwyn ar hyd llwybr hyfryd glan y llyn ac i ddyfnderoedd y goedwig i ddarganfod golygfeydd godidog ar hyd y ffordd.

Os nad ydych wedi dod â’ch beic neu os ydych chi’n newydd i’r byd beicio, gallwch logi beic yn Llyn Brenig.

• LLOGI BEIC •

Manylion y Llwybr

Mwynhewch daith hyfryd ar y llwybr cylchol 7 milltir o hyd o amgylch Cronfa Alwen, a fydd yn cymryd tua 1.5 awr.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 7m / 11 km

Time: 1 1/2 awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod Map yr Arolwg Ordnans SH 9355 5454

1

Dilynwch y marcwyr am drac y goedwig i ddechrau'ch taith.

2

Ymhen rhyw 1½ milltir, cadwch lygad am y marciwr ar y chwith sy’n mynd â chi trwy’r coed i lawr at y llwybr hyfryd sy'n rhedeg ar hyd glan y llyn.

3

Dilynwch y lan, ewch trwy’r giât a thrwy’r goedwig! Wrth ddod allan o'r goedwig, trowch i’r chwith ar hyd y llwybr ac yna i’r chwith eto dros y bont bren dros y llyn.

4

Dringwch i'r top ac fe welwch chi olygfeydd godidog i’r chwith ac i’r dde. Ewch i lawr a thrwy’r giât, a dilynwch y marcwyr wrth igam-ogamu nôl at lan y llyn.

5

Ewch nôl am yr argae, ewch drosti a dyna chi nôl yn y maes parcio!

6

Ewch dros yr argae a dilynwch lwybr glan y dŵr sy’n mynd â chi i fyny ac i mewn i'r coed – cadwch lygad yn agored am feicwyr bob amser, rydyn ni’n gofyn iddyn nhw ddilyn y llwybr yn wrth-glocwedd.

7

Dilynwch y marcwyr sy’n mynd â chi ar hyd trac llydan y goedwig, gan igam-ogamu dros y pontydd ac ar hyd llwybrau bach cul.

8

I fyny'r bryn, trwy'r giât ac i fyny i gopa Mynydd Hiraethog – cewch olygfeydd godidog 360 gradd o'r fan yma! Ewch i lawr yr ochr arall hyd at y bont bren.

9

Dros y bont, ewch yn syth ymlaen trwy'r giât a dilynwch y marcwyr ar y dde.

10

Ewch drwy'r goedwig, a fydd yn dod â chi nôl at y lan cyn mynd â chi nôl ar hyd ffordd y goedwig lle gallwch droi i'r dde i mewn i faes parcio Alwen.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio Brenig

9.5m / 15km. Wrth feicio cewch fwynhau golygfeydd godidog dros y dŵr ac amgylchedd bendigedig y gors.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio Cylchol y Llynnoedd

9.5m / 14.5km. Does yna’r un ffordd well o fwynhau’r awyr agored na beicio trwy’r dawelwch y goedwig a mwynhau golygfeydd o’r glannau prydferth.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Ddau Lyn

14.5m / 23km. Beiciwch i fyny i Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd, gan igam-ogamu ar hyd y llwybrau, croesi’r pontydd, ac edmygu glannau prydferth Alwen.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU