Newydd!

Sblash!

Swing Rhaedr

Gan Dŵr Cymru

Sblash!


Dewch i Lyn Brenig i roi cynnig ar ein siglen Sblash! newydd – y siglen ddŵr gyntaf o’i math yn y DU.

Mae Sblash! yn cynnig y profiad oesol o siglo ar siglen, ond gyda rhywbeth bach gwahanol. Mae sgwd o ddŵr yn ychwanegu at y cyffro, gyda’r fecaneg glyfar yn atal y llif toc cyn i chi siglo drwyddi.

Mwynhewch y wefr o bron â chael eich dal yn y ffrwd, ond osgoi cael eich gwlychu o drwch blewyn (neu beidio!)

Dewch, talwch a siglwch!


Argaeledd

Bydd Sblash! yn agor i’r cyhoedd ar 28 Mawrth 2024.

Sblash! ar gael rhwng Ebrill a Medi ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol, os bydd y tywydd yn caniatáu.

11.00am – 3.00pm


Pris

£2.50 am sesiwn pum munud.

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU