Paratowch i

Ddathlu

yn Llyn Brenig

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Partïon a Dathliadau


Mae pen-blwyddi ym Mrenig fel chwa o awyr iach. Os ydych chi’n chwilio am ffordd wreiddiol, creadigol, hwyliog ac iach o ddathlu pen-blwydd yn un o leoliadau parti gorau’r Gogledd, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n darparu ar gyfer partïon i blant o bob oedran, a’n nod yw codi baich y gwaith trefnu. Gyda digonedd o le yn yr awyr agored i’w fwynhau, ac ystafell barti wedi ei haddurno, byddwn ni’n sicrhau bod eich plentyn yn cael pen-blwydd i’w gofio. Cewch eich croesawu gan gynorthwy-ydd penodol a fydd yn gofalu am eich criw trwy gydol y parti. Byddwn ni’n arwain gweithgareddau awyr agored fel helfeydd trysor a gemau parti. Gallwn gynnal achlysuron arbennig ar gyfer oedolion hefyd, gan gynnwys partïon bwmp, pen-blwyddi priodas ac aduniadau, a byddwch chi’n gweithio gyda’n cynllunwyr parti arbenigol i greu pecyn parti pen-blwydd neu achlysur arbennig sydd at eich dant. Mae digonedd o ddewis ar gael, gan gynnwys beicio, ystafell barti wedi ei haddurno, bwyd parti, sachau rhodd, cacen pen-blwydd cartref ac mae parcio am ddim i westeion. Cewch yr holl sgwash a dŵr (yn naturiol!) y gallwch ei yfed, a digonedd o awyr iach i’w anadlu!

Sorbio (ddim ar gael ar hyn o bryd)

Erioed wedi meddwl sut deimlad yw bod fel bochdew mewn pêl anferth ar y dŵr? Wel dyma’ch cyfle. Os dewiswch chi Sorbio, bydd y criw pen-blwydd yn cymryd troeon yn y Sorb awyr mawr er mwyn ceisio cerdded ar y dŵr – yn llythrennol. Mae’n llwyth o hwyl ac yn ymarfer corff da hefyd.

Llogi Beics

Os yw’ch plentyn yn hofi beicio, beth am gael parti thema beics? Dewch â’ch beics eich hun neu gallwch logi beics o’r hyb, wedyn i ffwrdd â chi ar antur beicio cyn dychwelyd i fwynhau siocled poeth, bwyd parti a chanu pen-blwydd hapus nerth eich pennau a thorri’r gacen.

Ystafell Parti

Cewch ddefnyddio ystafell parti sydd wedi ei haddurno ar gyfer yr achlysur er mwyn i bawb ganu pen-blwydd hapus a rhannu’r gacen hollbwysig yna. Cewch ddod â’ch cacen eich hun, neu gysylltu â ni ymlaen llaw i ofyn i ni baratoi rhywbeth arbennig ar gyfer eich criw arbennig chi.

Bwyd a Diod

Gallwch archebu bwyd o amrywiaeth o fwydlenni parti blasus ymlaen llaw. Mae dewisiadau iachus ar gael, ac rydyn ni’n darparu ar gyfer pob math o anghenion dietegol. Bydd dewis o fwyd bwffe oer neu bryd cynnes, sydd oll yn ffres o’n cegin.

Sachau Rhodd

Does dim un parti’n gyflawn heb sach rhodd i fynd adref â hi. Rhowch wybod i ni beth yw’ch cyllideb, a gallwn ni drefnu’r sachau rodd sy’n cynnwys rhoddion arbennig o Lyn Brenig.

Bwcio

Cysylltwch â chynlluniwr partïon heddiw i drefnu’ch dathliad delfrydol trwy ffonio 01490 389227.

Cofiwch ddod â dillad ac esgidiau sy’n addas ar gyfer hwyl awyr agored! Mae cynlluniau dan do wrth gefn ar gael rhag ofn bod y tywydd yn wael. Fydd diferyn o law ddim yn stopio’r hwyl yn Llyn Brenig!

Noder
Mae pob parti ac gweitharedd grŵp yn amodol ar Ganllawiau Covid-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU