Llwybr Cerdded

y Ddau Lyn

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded y Ddau Lyn


Gyda golygfeydd o’r glannau bendigedig, mae Llwybr Cerdded y Ddau Lyn yn Llyn Brenig yn un anhepgor.

Dilynwch y llwybrau sy’n igam-ogamu trwy’r coed i drac y goedwig. Taith 4.5 awr yw hon ac nid yw’n un i’r gwangalon, ond mae golygfeydd a synau’r llyn a’r tir gwyrdd ar hyd y ffordd yn fythgofiadwy.

Manylion y Llwybr

Taith gerdded gymedrol ar hyd y lan a thrwy’r goedwig. Croeso i chi ddod â chŵn ond rhaid eu cadw dan reolaeth dynn am fod y llwybr yn mynd trwy gaeau defaid.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 14.5m / 23km

Time: 4.5 awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod map SH 9732 5530

1

O'r Ganolfan Ymwelwyr, ewch tua'r argae a throwch i'r dde i fyny'r bryn tua'r brif fynedfa.

2

Edrychwch i'r chwith wrth fynd allan o'r brif fynedfa, a chymrwch ofal wrth groesi'r ffordd. Dilynwch farcwyr 'Cyswllt y Llynnoedd' bron yn syth, a fydd yn mynd â chi i faes parcio Alwen. O'r maes parcio, croeswch yr argae a dilynwch y llwybr ar hyd y lan ac i fyny trwy'r coed hyd at drac y goedwig. Dilynwch y marcwyr ar gyfer Llwybr y Ddau Lyn, ar hyd trac y goedwig trwy'r coed ac i fyny i Fynydd Hiraethog.

Ar y ffordd i lawr o Fynydd Hiraethog, croeswch y bont a dilynwch y llwybr a fydd yn mynd â chi'r holl ffordd nôl i'r ffordd fawr. Croeswch y ffordd, a dyna chi nôl ym Mrenig. Ewch yn syth ymlaen wrth y gyffordd nesaf. Croeswch hen bont garreg Pont Brenig ac ewch yn syth ymlaen eto wrth y gyffordd nesaf. Bydd hyn yn mynd â chi at y giât a'r llwybr sy'n rhedeg ar hyd ymyl y ffordd trwy warchodfa natur Gors Maen Llwyd.

Cymrwch ofal ar y llwybr wrth ymyl y ffordd fawr, trowch i'r dde ar y top a mwynhewch y golygfeydd godidog ar y ffordd nôl i lawr.

Arhoswch ar ffordd y lan yr holl ffordd nes cyrraedd pen arall yr argae. Trowch i'r dde ar ôl cyrraedd pen arall yr argae a dyna chi nôl i'r dechrau!

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Cerdded Elorgarreg

5m / 8km. Taith gymedrol 5 milltir o hyd trwy’r goedwig. Gallwch ddisgwyl i Lwybr Cerdded Elorgarreg gymryd tua 2 awr i’w gwblhau.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Cylchol y Llynnoedd

9.5m / 14.5km. Y gorau o ddau fyd! Mae’r daith gerdded gymedrol yma’n cyfuno Llwybrau Cerdded Brenig ac Alwen, ac mae golygfeydd bendigedig ar hyd y ffordd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Alwen

7m / 11.5km. Taith gedded gylchol gymedrol o amgylch Cronfa Alwen, gallwch ddisgwyl i Lwybr Cerdded Alwen gymryd tua 3 awr i’w gwblhau.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU