Llwybr Cerdded

Elorgarreg

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded Elorgarreg


Taith gerdded gymedrol 5 milltir o hyd trwy’r goedwig. Gallwch ddisgwyl i Llwybr Cerdded Elorgarreg gymryd tua 2 awr i’w gwblhau.

Oeddech chi’n gwybod fod bryniau Clwyd yn gorwedd i’r dwyrain i Lyn Brenig, a bod modd gweld y môr tua Phrestatyn a Gronant ar ddiwrnod clir?

Manylion y Llwybr

Taith gedded dros yr argae a thrwy’r goedwig, gan ddychwelyd ar hyd waelod argae Brenig. Croeso i chi ddod â chŵn ond rhaid eu cadw dan reolaeth dynn am fod y llwybr yn mynd trwy gaeau defaid.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 5m / 8km

Time: 2 awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod map SH977546.

1

Ewch yn syth am yr argae o'r Ganolfan Ymwelwyr, trowch i'r chwith a mwynhewch yr olygfa o'r llyn wrth groesi – trowch i'r chwith ar ben yr argael gan ddilyn y llyn.

2

Ar ôl tua ¼ milltir, trowch i'r dde a chroesi'r grid gwartheg. Wedyn ewch tua'r dde – gan gadw llygad am y marcwyr sy'n dangos y ffordd!

3

Tua 1 filltir ymhellach ymlaen eto, cadwch lygad am y marciwr ar y dde fydd yn mynd â chi i lawr ar hyd llwybr y goedwig.

4

Ewch trwy'r giât wrth y maes carafanau, i fyny'r ffordd ac i'r dde eto. Cymrwch ofal ar ochr y ffordd.

5

Ar ben y bryn, ewch i'r dde trwy'r giât, i'r chwith wrth ymyl yr argae, a dyna chi nôl i'r dechrau!

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Cerdded Brenig

9.5m / 15km. Yr antur perffaith yn yr awyr agored, gallwch ddisgwyl i’r daith gylchol gymedrol yma o amgylch Llyn Brenig gymryd 4 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Cylchol y Llynnoedd

9.5m / 14.5km. Y gorau o ddau fyd! Mae’r daith gerdded gymedrol yma’n cyfuno Llwybrau Cerdded Brenig ac Alwen, ac mae golygfeydd bendigedig ar hyd y ffordd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Alwen

7m / 11.5km. Taith gylchol gymedrol o amgylch Cronfa Alwen, gallwch ddisgwyl i Lwybr Cerded Alwen gymryd tua 3 awr i’w gwblhau.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU