Llwybr Cerdded

Alwen

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded Alwen


Taith gylchol gymedrol o amgylch Cronfa Alwen. Gallwch ddisgwyl i Lwybr Cerdded Alwen gymryd tua 3 awr i’w gwblhau.

Did you know that most of the moorland around Llyn Brenig is in the Mynydd Hiraethog Site of Special Scientific Interest? Bronze Age Man used Brenig as a burial ground constructing cairn fields. Foundations of 16th century farmhouses also form part of the site’s trail.

Manylion y Llwybr

Taith gerdded cylchol o amgylch Cronfa Alwen. Croeso i chi ddod â chŵn ond rhaid eu cadw dan reolaeth dynn am fod y llwybr yn mynd trwy gaeau defaid.

Difficulty: Cymedrol

Distance: 7m / 11.5km

Time: 3 awr

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod map SH977546.

1

Ewch am yr argae wrth fynd allan o'r maes parcio.

2

Dringwch i ben yr argae lle gwelwch olygfeydd anhygoel i'r chwith ac i'r dde. Ewch i lawr, trwy'r giât, a dilynwch y marcwyr wrth igam-ogamu nôl at lan y llyn.

4

Dilynwch y lan, ewch trwy’r giât a thrwy’r goedwig. Ym mhen draw'r coed, trowch i’r chwith ar hyd at y llwybr ac i’r chwith eto dros y bont bren dros y llyn.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Cerdded Brenig

9.5m / 15km. Yr antur perffaith yn yr awyr iach, gallwch ddisgwyl i’r llwybr cylchol cymedrol yma o amgylch Llyn Brenig gymryd tua 4 awr i’w gwblhau.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded Cylchol y Llynnoedd

9.5m / 14.5km. Y gorau o ddau fyd! Mae’r llwybr cerdded cylchol yma’n cyfuno Llwybr Cerdded Brenig a Llwybr Cerdded Alwen, ac mae golygfeydd godidog ar hyd y ffordd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded yr Argae

2.5m / 4km. Tro byr o amgylch Argae Brenig, bydd Llwybr Cerdded yr Argae’n cymryd tua 1 awr ac mae’n berffaith i deuluoedd a’u cŵn!

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

27
Apr
Bwystfil Brenig (Y Gwanwyn)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU