Llwybr Beicio

Cyswllt y Llynnoedd

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Cyswllt y Llynnoedd


Llwybr hyfryd trwy’r coed â golygfeydd bendigedig o’r ddau lyn.

Dyma’r llwybr delfrydol i ddechreuwyr, gallwch ddisgwyl i’r daith gymryd tua 15 munud, gan roi digon o amser i chi aros i fwynhau’r golygfeydd panoramig a’r holl awyr iach yna.

Os ydych am logi beic ar gyfer eich antur, mae digonedd o ddewis. Mae’r manylion isod.

• LLOGI BEIC •

Manylion y Llwybr

Llwybr godidog trwy’r coed ac ymlaen at y golygfeydd panoramig agored sy’n cysylltu’r ddau lyn a’u llwybrau.

Difficulty: Hawdd

Distance: 2.55m / 4km

Time: 15 munud

Eich Llwybr


Man Cychwyn

Cyfeirnod Map yr Arolwg Ordnans SH 96118 57146. Gofalwch am gerddwyr sy'n cerdded Llwybr Alwen gyda'r cloc.

1

Trwy’r coed eto, gan groesi’n syth wrth gyrraedd ffordd y goedwig, a dilyn y llwybr eto. Mae hwn yn lle da i wirio’r brêcs am ei bod hi’n gallu bod ychydig bach yn anos o hyd ymlaen!

2

Yn dibynnu ar y tywydd a pha mor glir yw hi, fe welwch chi'r giatiau sy'n arwain trwy warchodfa Natur Hafod Elwy wrth linell y coed.

3

Mae’r golygfeydd godidog yn agor allan i’r chwith ac i’r dde yn y fan yma, ac mae’n gyfle gwych i ddod oddi ar y beic a’u mwynhau! Dilynwch y marcwyr nes eich bod chi’n mynd i lawr tuag Alwen, gwiriwch y brêcs yna eto.

4

Parhewch i lawr y llwybr, gan ddilyn y marcwyr ac fe ffeindiwch chi’r bont bren hyfryd a fydd yn mynd â chi dros y dŵr i ddechrau dringo’r llwybr eto i Fynydd Hiraethog.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio Cylch y Llynnoedd

9.5m / 14.5km. Does yna’r un ffordd well o fwynhau’r awyr agored na beicio trwy’r dawelwch y goedwig a mwynhau golygfeydd o’r glannau prydferth.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio Alwen

7m / 11km. Beiciwch ar hyd llwybr bendigedig y lan ac i ddyfnderoedd y goedwig, a darganfyddwch olygfeydd godidog wrth gwblhau Llwybr Beicio Alwen.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Argae

2.5m / 4km. Darganfyddwch Lwybr Beicio’r Argae wrth ddringo’r llethrau i fwynhau golygfeydd hyfryd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU