Swper

Nadoligaidd i Deuluoedd

Llyn Brenig

Ein dymuniadau gorau i chi dros yr Ŵyl

Gan Dŵr Cymru

1 Dec – 3 Dec

Swper Nadoligaidd i Deuluoedd

Ar ôl dilyn Llwybr Goleuadau Nadolig Hudol Llyn Brenig ac ymweld â groto Siôn ‘s Corn, ymunwch â ni yng Nghaffi Brenig am bryd dau-gwrs tymhorol blasus…

Paupiette Twrci Rhost gyda llysiau tymhorol, saws llugaeron, pwdin Efrog a grefi rhosmari

Boncyff Nadolig Hufen Ia Cnau Barfog gyda hufen chwip Barti Sbeis

Dydd Gwener 1 – Dydd Sul 3 Rhagfyr o 4.15pm ymlaen

Pris: £16.50 y pen  |  Platiau bach i blant £8.50

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU