Llyn Brenig

Nghuddfan Gwylio’r Gweilch

Sesiynau

Hamdden

Gan Dŵr Cymru

5 May – 3 Sep

Dêt gyda Natur – Gweilch yr RSPB

Mae’r guddfan bwrpasol i dynnu lluniau o Weilch y Pysgod yn Llyn Brenig ar gael i’w fwcio nawr. Lleolir y guddfan 140 metr o nyth y gweilch ac mae’n cynnig golygfeydd bendigedig o’r adar urddasol yma’n magu eu cywion. Yn ogystal, bydd staff yr RSPB wrth law i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf  am yr adar a’u hymddygiad.

Yn ogystal â bod yn hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwyn, mae’r guddfan yn cynnig safbwynt unigryw, gwydr un ffordd, cyflau camera, gimbalau camera a seddi cyffyrddus.

Rhagor o wybodaeth

• ARCHEBWCH NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU