Achlysuron a

Diwgdyddiadau

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

 

Cymrwch ran…

Llyn Brenig yw’r lle perffaith i gynnal achlysuron dan do ac awyr agored.

O ddathliadau’r Pasg a’r Nadolig ar ffurf celf a chrefft, teithiau’r argae, teithiau gyda thywysydd, llwybrau bywyd gwyllt a chystadlaethau chwaraeon.

Cadwch lygad ar ein calendr a chofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion a’r cyhoeddiadau diweddaraf.

Digwyddiadau dan Sylw


Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf chwilio.

6 May – 2 Sep

Teithiau’r Fferm Bysgod 2023

Ymunwch â ni am daith i weld fferm bysgod Llyn Brenig. Cewch gwrdd â’r ffermwyr pysgod a chlywed am dwf y pysgod a’r gwaith sy’n mynd i gynnal ein stoc o frithyll seithliw a brithyll […]

18 Mar – 3 Nov

Cystadleuaeth Pysgota Tag 2023

Ffeindiwch dag a bachwch £1000 yn ein cystadleuaeth pysgota tag y tymor hwn! O 18 Mawrth ymlaen, bydd ffermwyr pysgod Llyn Brenig yn tagio deg pysgodyn yr wythnos ac yn eu rhyddhau ar wasgar ar […]

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU