Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru

Goresgynwyr Gwyrdd

Half Term Event

Agored trwy’r flwyddyn!

Gan Dŵr Cymru

23 Feb – 23 Feb

Goresgynwyr Gwyrdd

11.00am – 3.00pm

Wedi ei drefnu gan ein cyfeillion yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, mae’r digwyddiad hwyliog yma i deuluoedd dros hanner tymor yn edrych ar beth y gellir ei wneud i atal y pethau hyn rhag lledu.

Dilynwch y llwybr o amgylch canolfan ymwelwyr Llyn Brenig, ewch i ymweld â’r stondinau a mwynhewch ddiod boeth yn y caffi (os oes stoc ar gael).

Am fanylion ac i drefnu lle, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

• MWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU