Ffair

Bwyd a Diod

Cymru

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

19 May

Ffair Bwyd a Diod Cymru

Byddwn ni’n cadw pethau’n lleol gyda chynhyrchwyr bwyd a diod o’r gogledd yn arddangos eu cynnyrch bendigedig. Bachwch gaws Cymreig hufennog, coffi campus, cyffug blasus, gwin godidog a mêl maethlon.

Welwn ni chi yno!

dydd Sul 19th May, 10am – 4pm

Bydd y Wacky Wedge Cheese Company cynhyrchwr caws geifr a kefir o Fethesda – yn ymuno â ni.

Yn bresennol hefyd fydd Gwinllan y Dyffryn, sy’n cynhyrchu amrywiaeth arobryn o winoedd llonydd a phefriog, gan ddefnyddio grawnwin o’u gwinllan brydferth yn Nyffryn Clwyd.

Bydd Cuffed-in Coffee LTD cwmni coffi o Gaergybi ym Môn yn ymuno â ni. Ewch ar antur flasus gyda’u cymysgedd cartref arobryn, sydd wedi ennill Gwobr 2-seren Great Taste! Maen nhw’n addo y bydd pob llymaid yn siwrnai eofn llawn blas a fydd yn deffro’ch synhwyrau ac yn sbarduno’ch antur nesaf.

Ac i’r rhai â dant melys, bydd Fudge Without Limits yn bresennol gyda’u cyffug bendigedig sy’n cael ei wneud â llaw. Gyda dewis o gyffug hufennog sy’n toddi yn y geg, mae eu cynnyrch yn cael ei wneud â chariad gan ddefnyddio cyn lleied o gynhwysion â phosibl heb unrhyw gyffeithyddion artiffisial.

Digwyddiadau i ddod

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU