Llyn Brenig

Pysgota Tag

Llyn Brenig

Daliwch bysgodyn â thag i fachu £1000

Gan Dŵr Cymru

18 Mar – 23 Dec

Cystadleuaeth Pysgota Tag 2023

Ffeindiwch dag a bachwch £1000 yn ein cystadleuaeth pysgota tag y tymor hwn!

O 18 Mawrth ymlaen, bydd ffermwyr pysgod Llyn Brenig yn tagio deg pysgodyn yr wythnos ac yn eu rhyddhau ar wasgar ar draws y llyn wrth ailstocio bob wythnos. Bydd y tagiau’n mynd ar gefn y pysgod wrth yr asgell ddorsal. Po fwyaf o dagiau y casglwch wrth bysgota yn Llyn Brenig yn ystod y gystadleuaeth, po fwyaf fydd eich cyfle o ennill y raffl!

Gwobr 1af: £1,000

2il wobr: Tocyn tymor llawn 2023

3yddwobr: Tocyn hanner tymor (Ion-Meh 2024 neu Gorff-Rhag 2024)

Ychwanegir manylion pob tag a gesglir at y raffl a gynhelir ar Dydd Iau 28 Rhagfyer 2023.

Pob lwc!

Cofiwch dynnu llun eich dalfa â thag a’i rhannu â ni #Brenigtagcomp

• Y rheolau a’r rheoliadau •

Pysgota yn Llyn Brenig | Y Siop Bysgota yn Llyn Brenig

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU