Llyn Brenig

Bwystfil Brenig

Daliwch y pysgodyn mwyaf!

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

28 Sep

Bwystfil Brenig (Hydref)

Am ddau ddiwrnod o’r flwyddyn yn unig, mae’r rheol sy’n gwahardd pysgota yng nghyffiniau’r cewyll pysgod yn cael ei chodi…

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod, lle’r nod yw dal rhai o’r pysgod mawr sy’n llechu o amgylch y cewyll yng nghanol y llyn.

Daliwyd ambell i bysgodyn anferth yng nghystadlaethau Bwystfil Brenig y gorffennol. Bachwch ar y cyfle!

Dydd Sadwrn 28 Medi 2024, 9.00am – 5.00pm

£50 y pysgotwr

• BWCIO •

Dau bysgotwr y cwch. Dim mwy na phedwar pysgodyn i bob pysgotwr. Plu sengl heb adfachau’n unig.

#BwystfilBrenig24

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU