Llyn Brenig

Bachu Bwystfil

Ebrill 2022

Hamdden

Gan Dŵr Cymru

30 Apr – 30 Apr

Bachu Bwystfil Brenig Gwanwyn

Daliwch y pysgodyn mwyaf yng nghystadleuaeth Bachu Bwystfil Brenig Gwanwyn 2022

Am ddau ddiwrnod o’r flwyddyn yn unig, mae’r rheol sy’n gwahardd pysgota yng nghyffiniau’r cewyll pysgod yn cael ei chodi…

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod, lle’r nod yw dal rhai o’r pysgod mawr sy’n llechu o amgylch y cewyll yng nghanol y llyn.

Daliwyd ambell i bysgodyn anferth yn Bachu Bwystfil Brenig yn y gorffennol. Bachwch ar y cyfle!

#BachuBwystfilBrenig22

• BWCIWCH NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU